Οικόσιτα Κοτόπουλα

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε., σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες και με καθηγητές κτηνιατρικής και ζωοτεχνίας, ανέπτυξε μια νέα σειρά καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για κότες αυγοπαραγωγής και συμπληρωμάτων διατροφής.

Οι νέες καινοτόμες ζωοτροφές της ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. αποτελούν την προτίμηση των πιο επιτυχημένων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες, προσφέροντας τα ακόλουθα:

-Βελτίωση της υγείας των ζώων – ενίσχυση ανοσοποιητικού

-Βελτίωση ποιότητας κρέατος

-Βελτίωση ποιότητας αυγού

Κατά την παραγωγή των προϊόντων της ΒΙΟΖΩΚΑΤ εφαρμόζονται πιστοποιημένα συστήματα: ISO 9001 διασφάλισης ποιότητας και ISO 22000 ασφάλειας τροφίμων (HACCP). Τα παραπάνω ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσδοκίες για βιώσιμες και κερδοφόρες κτηνοτροφικές μονάδες.